feed-image RSS

Voorzitter,

Een goede vriend van mij is leraar in het basisonderwijs. Hij noemt het zelf liever onderwijzer. Hij is iets jonger dan ik en moet nog maar kort. Dan kan hij met pensioen en hij kijkt daar reikhalzend naar uit. Want hij is ongelukkig. Hij heeft zoveel plezier gehad in z’n werk, jarenlang was hij een gepassioneerd onderwijzer. Een leraar met een verhaal, u kent het wel, zo’n omgevallen boekenkast die ontzettend veel wist van geschiedenis, van onze vaderlandse geschiedenis vooral, waar hij spannende verhalen over kon vertellen, een leraar bij wie z’n leerlingen en hun ouders terecht konden, zo’n leraar die je de rest van je leven niet meer vergeet. Lastig was hij ook, vooral de laatste jaren toen hij te maken kreeg met managers en bestuurders die hem en al zijn collega’s, intussen bijna allemaal vrouwen die parttime werken, wilden controleren en bedillen, niet alleen in het wat, maar vooral ook in het hoe. Met methodes, modellen, eindeloze overleggen en vergaderingen. En vooral schriftelijke verslaglegging en verantwoording ondermeer in de vorm van handelingsplannen. Er was geen tijd meer om spontaan met zijn groep de polder in te trekken om lessen biologie te geven in de natuur zelf. Hij weet daar alles van. Hij heeft generaties leerlingen liefde voor de natuur bijgebracht, aan de slootkant, in de polderbossen. Hij legde met zijn leerlingen volkstuintjes aan. Leerlingen begrepen toen pas dat tomaten en aardbeien niet uit een fabriek komen. Maar dat is er al jaren allemaal niet meer bij. Nu schrijft hij in z’n vrije tijd handelingsplannen.

Lees meer

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat drie Leidse hoogleraren twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden

1.)
Bent u bekend met het bericht dat drie Leidse hoogleraren, Marinus van IJzendoorn, Adriana Bus en Marian Bakermans, twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Maeijer, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de Minister-President over ten allen tijde voorkomen dat Nederland een EU-superstaat wordt ingerommeld

1.)
Bent u bekend met de berichten ‘Met @EmmanuelMacron gebeld; zijn beiden gecommitteerd aan EU gericht op concrete resultaten op gebieden als banen, veiligheid & migratie’(1), ‘European Union details its deeper integration, wants common finance minister and bundled euro zone debt’(2), ‘EU Is Making a New Integration Step - Building a Defence Union’ (3), ‘Merkel and Macron agree to draw up roadmap to deeper EU integration’(4),’ Wil Nederland bondsland worden van EU-superstaat?’ (5)

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English