feed-image RSS

Bekijk de inbreng van Harm hier.

Voorzitter,

Wat de uitgebreide Rondetafel over de currucilumherziening heeft duidelijk gemaakt dat er ongelooflijk veel onderwijsstakeholders zijn in het onderwijs. Er waren 39 insprekers en dat was een selectie. Dat maakt het speelveld er niet overzichtelijker op. Allemaal organisaties ook die eigen belangen hebben en waarvan mag worden verondersteld dat ze de niet in de hand van de subsidieverstrekker willen bijten. Ik heb grote vraagtekens bij het draagvlak onder de echte leraren die dagelijks voor de klas staan en die niet betrokken zijn bij de enthousiaste hemelbestormers die nu alweer klaar zijn voor de volgende grote onderwijsvernieuwing die 2032 is. Dat in de eerste plaats.

Lees meer

In de Tweede Kamer zijn er zorgen geuit over de taaleisen op de lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van lerarenopleiders en de Vereniging Hogescholen dat er niet al te veel nadruk gelegd moet worden op correct taalgebruik, om zo de lerarenopleidingen meer divers te maken.

Vandaag vond het eerste onderwijsdebat van de nieuwe Kamer plaats over een initiatiefwetsvoorstel van Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) om een einde te maken aan de diagnostische toets in het onderwijs. Harm Beertema (PVV) greep dit debat aan om te reageren op de uitspraken van twee lerarenopleiders van Inholland en Hogeschool Rotterdam en de portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen, Nienke Meijer. Die stelden onlangs dat lerarenopleiders niet te veel nadruk moeten leggen op d’s en t’s, omdat dit ook studenten met een bi-culturele achtergrond uitsluit.

Harm Beertema riep de Kamer op om een gezamenlijke motie hiertegen in te dienen. “Het pleiten voor een bi-culturele taalcultuur is defaitistisch. Dat is buigen voor je eigen onvermogen om leerlingen te verheffen. Dat is ten diepste het verheffingsideaal verraden. Dit is de unieke Nederlandse onderwijscultuur die wij nergens in de wereld zien. Stel je voor dat Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk zo ver zou gaan om de eigen taal op te geven. Dat is te stuitend voor woorden. Ik zou alle woordvoerders willen vragen om op een volgend moment hier een gezamenlijke motie in te dienen om deze waanzin te stoppen.”

Lees meer

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders aan de ministers van SZW, OCW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Overheid moet oog hebben voor shariarecht’(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English