feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Jansen (beiden PVV) aan de minister van OCW en de minister van VWS:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’(*)?

Lees meer

Vz, vandaag bespreken we de strategische agenda hoger onderwijs, en nog ruim dertig andere onderwerpen. Als er één voorbeeld is van een overladenheid aan onderwerpen, dan is het dit wel. Het doet afbreuk aan de relevantie van dit notaoverleg. Nu zijn wij genoodzaakt om een flink aantal onderwerpen volledig buiten beschouwing te laten. Een brief uit 2017 bijvoorbeeld -die ook voor vandaag op de agenda staat, vinden wij illustratief voor dit volgepropte notaoverleg.

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken (*)?

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English