feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5, Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar” (*)?

Lees meer

Vz,

Net als tijdens het laatste AO OJCS-Raad van november vorig jaar staat ook dit AO in het teken van de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad, en dat de definitieve standpuntbepaling van Nederland nog in de ministerraad zal plaatsvinden.
Daarom een aantal opmerkingen, vragen en aanbevelingen aan de minister in de ijdele hoop dat zij die zal meenemen in de standpuntbepaling van dit kabinet.
IJdele hoop omdat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat er geen grotere eurofiele partij is dan D66. Daar komen ze tenminste openlijk voor uit, in tegenstelling tot andere partijen in dit huis die zich voornamelijk als quasi-kritisch positioneren maar ondertussen de ‘ever closer union’ vol overgave blijven steunen. Dat gezegd hebbende, wil ik nogmaals benadrukken dat onderwijs een nationale aangelegenheid is en dat daar absoluut niet aan getornd kan en mag worden. Ik herhaal dit uitgangspunt nog maar eens want ons bekruipt sterk het gevoel dat ook ons onderwijs op sluimerende wijze de EU ingerommeld wordt.

Lees meer

Vz, een Leven lang leren, een leven lang ontwikkelen. Van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’, van competenties die werknemers ook in de onzekere toekomst weerbaar maken op de arbeidsmarkt die niet meer “nice to have” zijn, maar een “must”. Die doorbraak wil het Kabinet realiseren. Die doorbraak wil ELK kabinet realiseren. Nu wordt alweer, net als in het verleden, ingezet op samenwerking met sociale partners, opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O organisaties), onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en “alle andere betrokkenen”. De focus ligt dus niet HOOFDZAKELIJK op “alle ANDERE betrokkenen”, terwijl daar volgens ons wel de aandacht naar zou moeten uitgaan. Die andere betrokkenen voorzitter, zijn namelijk de bedrijven en private aanbieders voorzitter. En die mis ik. Net als onder het voorgaande Kabinet. Daarmee laten we grote kansen liggen.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English