feed-image RSS

Vz.
Ik had de ministers graag veel succes gewenst voor deze komende regeerperiode. U begrijpt dat dat vreemd zou zijn. Want vz, omdat de PVV, de tweede partij van het land, categorisch werd uitgesloten van de onderhandelingen, versplinterde het politieke landschap erger dan ooit. Dat leverde aan het eind van het verhaal deze twee ministers op: één van D’66 en één van de CU. Ideologisch elkaar absolute tegenpolen, één die niets liever wil dan Nederland als soevereine natiestaat opheffen om het onder te brengen in een verenigde staten van Europa, een minister die het onderwijs in dienst wil stellen van een ideologische kosmopolitische agenda van internationalisering, die vindt dat het Nederlands als wetenschaps- en cultuurtaal z’n langste tijd gehad heeft en het liefst overstapt op Engels. En aan de andere kant een minister die wel hecht aan de eigenheid van Nederland, de identiteit, de taal, de tradities en die zich een gemeenschap zonder bezieling nauwelijks kan voorstellen.
Vz, een dergelijke samenwerking kan de echte problemen waar het onderwijs nu voor staat, niet oplossen. Deze ministers zullen door de ideologische weerzin die zij jegens elkaar voelen, niet verder komen dan het maken van een aantal harde afspraken, die zij vervolgens in graniet beitelen omdat er geen onderling vertrouwen is. Dit tweetal mist het elan om de koers van het onderwijs op de grote thema’s te veranderen. Zij passen op de winkel. Maar het onderwijs verdient beter, want er is sprake van een systeemcrisis, zoals dat niet eerder het geval was.

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam’(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran, Syrië en Pakistan(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English