feed-image RSS

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs is afgerond en de bevindingen liegen er niet om. De scholenkoepel LVO heeft ernstig gefaald. Vijf van de elf onderzochte scholen van LVO presteren ondermaats, waarbij VMBO Maastricht, die de beerput van het LVO opende, de meest zwakke is. Had dit debacle voorkomen kunnen worden? Wij denken van wel voorzitter.
Wij hebben het afgelopen zomer al uitvoerig gehad over het bestuurlijk falen van alledrie de lagen in het governancemodel waar het onderwijs ooit voor gekozen heeft: de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schoolleiding. Het rapport van de Inspectie is dan ook een bevestiging van wat wij afgelopen zomer ook al constateerden. Het bestuur delegeerde te veel verantwoordelijkheden richting andere lagen van de organisatie, zonder dat er van een adequate terugkoppeling sprake was. Het bestuur, onder leiding van de PvdA-senator Postema, informeerde de RvT niet of nauwelijks, waardoor die onvoldoende in staat was zijn primaire taak uit te voeren. Van een controlefunctie was dan ook amper sprake.

Lees meer

Vz,

De beoogde wijziging van de Wet studiefinanciering 2000, waarbij de rentemaatstaf aangepast zal gaan worden, dient volgens dit kabinet om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren.
De opbrengst van deze maatregel zal structureel € 226 miljoen bedragen.

Lees meer

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5, Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar” (*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English