feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht in Vrij Nederland “Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten”(*)?

Lees meer

Vz, de plannen van het kabinet ten aanzien van het vmbo en mbo ademen ambitie. En dat is goed. Er gebeurt veel en we volgen dat met veel belangstelling. De RIF, de ‘Regeling regionaal investeringsfonds mbo’ is noodzakelijk om de samenwerking tussen mbo-scholen en regionale partners te blijven stimuleren.
Daar zijn wij altijd al een groot voorstander van geweest. Het scherpt de doelmatigheid van opleidingen aan. Sinds 2014 wordt door middel van de ‘Regeling regionaal investeringsfonds mbo’ (RIF), de samenwerking tussen mbo-scholen en regionale partners gefaciliteerd en gestimuleerd. De minister heeft besloten hier een vervolg aan te geven voor de jaren 2019-2022. Ook trekt het kabinet structureel € 100 miljoen uit voor techniekonderwijs op het vmbo. En dat is nodig voorzitter. Tal van bedrijven hebben dringend behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Vakmensen die van het vmbo komen.
Dat deze situatie steeds ernstigere vormen begint aan te nemen, blijkt wel uit het feit dat wij binnen een paar jaar 120.000 vakmensen nodig hebben. Dat is nogal een aantal voorzitter.
De versterking van het technische vmbo is dan ook noodzakelijk om te kunnen anticiperen op een toename van de vraag naar goed opgeleid technisch personeel, maar ook op dalende leerlingenaantallen binnen krimpregio’s, maar ook elders.

Lees meer

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat er sprake is van een explosieve toestroom van eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English