feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Markuszower (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Stephans zoontje (4) werd mishandeld op school’:

1.)
Kent u dit bericht(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een school een veilige plek moet zijn voor een kind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat elke school ook daadwerkelijk een veilige plek is?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een openbare school in Rijswijk, het Rijswijks Lyceum, de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn(*)?

Lees meer

Vz. Achterstanden in het onderwijs zijn bijna louter terug te voeren op taalachterstanden.
En taalachterstanden, vz, zijn zelfgezochte achterstanden. Zelfgezocht, omdat het juist bij de oplossing van dit probleem gaat over willen. Iedereen die dit probleem bij zichzelf en bij zijn kinderen onderkent, KAN het oplossen. Willen, daar gaat het om.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English