feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam(*)?

Lees meer

Voorzitter,

Vier minuten spreektijd voor één van de grootste onderwijsrampen die zich hebben voorgedaan. Ik zal me moeten beperken.

De PVV is de partij die zo mogelijk het meeste hecht aan het civiel effect van diploma’s. De erkenning van de kwaliteit van diploma’s moet gegarandeerd zijn.

Maar er speelt ook nog een andere vertrouwenskwestie in het onderwijs, namelijk het vertrouwen dat ouders, leerlingen en de gehele samenleving mogen hebben in het onderwijssysteem zelf. Dat is het vertrouwen dat wanneer je kind de aanwijzingen van de school opvolgt en slaagt voor het landelijk examen, je kind dan ook in het bezit wordt gesteld van het welverdiende diploma.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English