feed-image RSS

Vz,

Even de belangrijkste conclusies van de SCP-publicatie ‘Werken aan de start’. Jonge vrouwen zouden minder economisch zelfstandig zijn dan jonge mannen. Ook zou heel vroeg in de carrière vaak door kleine deeltijdbanen het begin wordt gelegd voor latere beloningsverschillen en minder kansen op een carrière. Ik begrijp dat dat allemaal heftig klinkt in de oren van de gelijkheidszeloten, maar gelukkig heeft het SCP ook onderzoek gedaan naar de oorzaken en dan komt er toch een genuanceerder beeld uit.

Lees meer

Vragen van de leden Helder en Beertema (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht op de website van de politie inzake “Politie-iftar 2018” en het bericht op de Instagram-account van de jeugd-agent Apeldoorn inhoudende dat de politie Apeldoorn een iftar organiseert op 23 mei 2018:

1.)
Bent u bekend met het bericht op de website van de met de mededeling “Ook dit jaar organiseert het Marokkaans Netwerk van de eenheid Amsterdam de politie-iftar”(*)?

Lees meer

Voorzitter,

Als ik de brief van de minister lees, en haar antwoorden op de vragen die gesteld werden in het schriftelijk overleg, bekruipt mij het gevoel dat niet de minister van Onderwijs regeert, maar Pieter Duisenberg, de voorzitter van de samenwerkende universiteiten, samen met zijn staatssecretarissen, de bestuurders van de universiteiten.

Ik zeg dat voorzitter, omdat de minister nog nauwelijks een idee heeft waar de verengelsing van het hoger onderwijs toe moet leiden, ze heeft geen kaders, ze heeft nog niet eens zicht op het traject dat ertoe moet leiden dat er een gedegen visie ligt. In plaats daarvan herhaalt ze keer op keer dat ze van mening is, “van mening” voorzitter, verder komt de minister niet, dat er alleen voor de Engelse taal gekozen mag worden als er een meerwaarde is. Ze stelt dat de verkenning van de KNAW een groot aantal overwegingen en aanknopingspunten biedt aan de fundamentele discussie over de taal in het hoger onderwijs.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English