feed-image RSS

Vz,

Deze week een column in Trouw van Naomi Smits. Titel: “Een dijk van een leerkracht”. Een vriendin vertelt de schrijfster dat ze gaat stoppen met het onderwijs. Citaat: “Geschrokken kijk ik haar aan. Stoppen? Dit meent ze niet. Mijn lieve enthousiaste betrokken en bevlogen vriendin die jarenlang haar leerlingen wist te verwonderen, uit te dagen en hun talenten te ontwikkelen gooit de handdoek in de ring?” Het antwoord was: “Ik kom gewoon niet meer aan lesgeven toe.” Ze vertelt over de hele dag brandjes blussen, de vele overleggen met externe instanties over al die zorgleerlingen, de boze mails van ouders en de gesprekken met die ontevreden ouders. Klaar is ze ermee. Mooiste citaat: “Ik wil gewoon lesgeven, ik wil ze iets leren.”

Voorzitter, nergens in de overwegingen van deze dijk van een juf gaat het over salaris. Dít zijn haar overwegingen. Ik herken dat zeer. Ik had een prachtberoep, ooit. En de HOS-nota waar ik slachtoffer van werd, jarenlang de nullijn, de hogere schaal die ik had verdiend met eigen inspanningen die ging naar een collega vanwege anciënniteit, ik vond het allemaal vreselijk irritant, maar het verjoeg mij echt niet uit het onderwijs.
Waar het mis ging, was de aantasting van mijn autonomie als docent, mijn waardigheid als lesgever en als pedagoog. Want die werden met de verzakelijking die “de mannen in pakken” de school in brachten met het jaar verder uitgehold. Dát heeft de mensen de school uitgejaagd. En dat zorgt er vandaag voor dat we te maken hebben met dit grote lerarentekort, zo groot dat er sprake is van een systeemcrisis.

Lees meer

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs is afgerond en de bevindingen liegen er niet om. De scholenkoepel LVO heeft ernstig gefaald. Vijf van de elf onderzochte scholen van LVO presteren ondermaats, waarbij VMBO Maastricht, die de beerput van het LVO opende, de meest zwakke is. Had dit debacle voorkomen kunnen worden? Wij denken van wel voorzitter.
Wij hebben het afgelopen zomer al uitvoerig gehad over het bestuurlijk falen van alledrie de lagen in het governancemodel waar het onderwijs ooit voor gekozen heeft: de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schoolleiding. Het rapport van de Inspectie is dan ook een bevestiging van wat wij afgelopen zomer ook al constateerden. Het bestuur delegeerde te veel verantwoordelijkheden richting andere lagen van de organisatie, zonder dat er van een adequate terugkoppeling sprake was. Het bestuur, onder leiding van de PvdA-senator Postema, informeerde de RvT niet of nauwelijks, waardoor die onvoldoende in staat was zijn primaire taak uit te voeren. Van een controlefunctie was dan ook amper sprake.

Lees meer

Vz,

De beoogde wijziging van de Wet studiefinanciering 2000, waarbij de rentemaatstaf aangepast zal gaan worden, dient volgens dit kabinet om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren.
De opbrengst van deze maatregel zal structureel € 226 miljoen bedragen.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English