feed-image RSS

Vz,

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad moeten zich doodschamen. Ze zijn druk geweest met van alles en nog wat in hun gewichtige organisaties. De AOb bijvoorbeeld heeft het er druk mee om de toenmalige minister zwaar te beledigen en mij van racisme te betichten.. Op mijn uitdrukkelijke verzoek om dat waar te maken (hoe en waar heb ik dan racistische uitspraken gedaan?) is nooit gereageerd. ook is er nooit een excuus gekomen. Nee vz, de AOb vindt mij kennelijk nog altijd een racist. Ze roepen het, houden het vol, zonder het ooit waar te maken en dat is het dan. Nou ja, zo rolt de AOb nu eenmaal. Maar dat is bepaald niet de enige reden dat ze zich moeten doodschamen vz. Het concept-cao-akkoord dat de bonden en werkgevers op 6 juni jl. zijn overeengekomen komt jaren te laat. Jaren heeft deze waardeloze vakbond, deze parasiet op de kosten van goedgelovige leden, z’n kerntaken zo verwaarloosd, net als de PO-raad trouwens, dat ze het basisonderwijs naar de rand van de afgrond hebben geholpen. Onder hun ogen tekende zich een systeemcrisis af die z’n weerga niet kende. Het mooie beroep van leraar werd uitgekleed tot op het bot.

Lees meer

Vz, de gewijzigde motie van de collega’s Rog en Bergkamp verzocht de regering om de brede, bestaande expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en daarbij in overleg te treden met andere relevante organisaties om op die manier de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toe te laten nemen.

Lees meer

Vz, een ons aanliggend punt van de agenda van dit overleg is de brief van de minister Wetenschapsbudget Nr. 159. Die brief is een reactie op het briefadvies van de KNAW naar aanleiding van de motie Straus-Duisenberg. In die motie Straus/Duisenberg werd de KNAW om advies en een nadere beschouwing gevraagd of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen, en om met aanbevelingen te komen hoe te allen tijde het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English