feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW:

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 26 juli 2017, waarin wordt gesteld dat een nieuwe islamitische school in Amsterdam bekostigd moet worden door het ministerie van OCW(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van OCW en de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets'(*)?

Lees meer

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat drie Leidse hoogleraren twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden

1.)
Bent u bekend met het bericht dat drie Leidse hoogleraren, Marinus van IJzendoorn, Adriana Bus en Marian Bakermans, twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English