feed-image RSS

Vragen van het lid Beertema (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van OCW over de onheuse bejegening van Israël in de geschiedenismethode ''Geschiedeniswerkplaats vmbo-kgt 4 examenboek'' van Noordhoff Uitgevers.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Dutch textbook: Jews murdered Arabs, Begin was a terrorist'(*) waarin een zeer vertekend beeld wordt geschetst van de geschiedenis van Israël?

2.)
Bent u het met ons eens dat Israël stelselmatig wordt neergezet als agressor in de betreffende geschiedenismethode?

Lees meer

De PVV vindt het ongehoord dat de Europarlementariërs zichzelf maandelijks nog meer 'gratis geld' willen toekennen bovenop hun reeds riante inkomsten. "Een dergelijke verhoging is niet alleen compleet onnodig, het is bovendien weerzinwekkend dat de EP-leden in nog meer weelde willen baden terwijl bij steeds meer inwoners in Nederland het water aan de lippen staat", aldus PVV-woordvoerder Harm Beertema.
De PVV eist dat de minister van buitenlandse zaken maatregelen treft om deze schandalige zelfverrijking een halt toe te roepen en heeft onderstaande vragen ingediend.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Buitenlandse zaken over het bericht 'MEPs to raise monthly allowances'/ 'Nog meer gratis graaigeld naar Europarlementariërs'

Lees meer

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs minder leraren in dienst heeft dan waarvoor ze geld ontvangen.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'School beknibbelt bewust op leraren' (*) ?

2.)
Onderschrijft u de uitkomsten van het BON-onderzoek dat er sprake is van een daling van het aantal lesgevende docenten (1217 docenten minder aan de slag dan bekostigd) en een sterke stijging van niet-onderwijzend personeel (10.430 niet-onderwijzend personeel meer aan de slag dan bekostigd)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English