feed-image RSS

Schriftelijke vragen n.a.v. het bericht 'Kritiek op royale vertrekpremie Van Rompuy'

Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de minister-president over het bericht 'Kritiek op royale vertrekpremie Van Rompuy'.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Kritiek op royale vertrekpremie Van Rompuy'(*) ?

2.)
Wat vindt u ervan dat uw vriend en graaier Van Rompuy na zijn vertrek ruim 630.000 euro meekrijgt? Deelt u onze mening dat dit pure diefstal is?

Lees meer

Vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat scholen de toestroom van asielkinderen nauwelijks aan kunnen.

Lees meer

Vragen van de leden Beertema en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het feit dat de Vrije Universiteit in Amsterdam een vernieuwde gebedsruimte voor moslims in gebruik neemt(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English