feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van BZK, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het feit dat openbare school De Tweemaster in Duindorp (Scheveningen) leerlingen halalvoedsel heeft voorgeschoteld tijdens schoolkamp, zonder dat de ouders van tevoren op de hoogte zijn gebracht?

Lees meer

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Madlener (allen PVV) aan de ministers van SZW, BuZa en I&M:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Moldaviƫrs halen Roemenen in' (*)?

2.)
Hoeveel Nederlandse transportbedrijven bedienen zich van het zogenaamde uitvlaggen, en in hoeverre heeft u er zicht op dat de aansturing bij het uitvlaggen daadwerkelijk gebeurt vanuit het andere land?

3.)
Hoeveel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben sinds de openstelling van de arbeidsmarkt voor Roemenen, Bulgaren en Polen hun baan verloren?

Lees meer

Vragen van de leden Beertema, De Graaf en Bosma (allen PVV) aan de ministers van BiZa, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met de alinea's uit het AIVD-rapport 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'(*)? waarin gesproken wordt over een bekende dawa-salafist en andere salafisten die aan jonge kinderen 'onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen' overdragen?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English