feed-image RSS

Vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat scholen de toestroom van asielkinderen nauwelijks aan kunnen.

Lees meer

Vragen van de leden Beertema en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het feit dat de Vrije Universiteit in Amsterdam een vernieuwde gebedsruimte voor moslims in gebruik neemt(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van BZK, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het feit dat openbare school De Tweemaster in Duindorp (Scheveningen) leerlingen halalvoedsel heeft voorgeschoteld tijdens schoolkamp, zonder dat de ouders van tevoren op de hoogte zijn gebracht?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English