Voorzitter,

Een goede vriend van mij is leraar in het basisonderwijs. Hij noemt het zelf liever onderwijzer. Hij is iets jonger dan ik en moet nog maar kort. Dan kan hij met pensioen en hij kijkt daar reikhalzend naar uit. Want hij is ongelukkig. Hij heeft zoveel plezier gehad in z’n werk, jarenlang was hij een gepassioneerd onderwijzer. Een leraar met een verhaal, u kent het wel, zo’n omgevallen boekenkast die ontzettend veel wist van geschiedenis, van onze vaderlandse geschiedenis vooral, waar hij spannende verhalen over kon vertellen, een leraar bij wie z’n leerlingen en hun ouders terecht konden, zo’n leraar die je de rest van je leven niet meer vergeet. Lastig was hij ook, vooral de laatste jaren toen hij te maken kreeg met managers en bestuurders die hem en al zijn collega’s, intussen bijna allemaal vrouwen die parttime werken, wilden controleren en bedillen, niet alleen in het wat, maar vooral ook in het hoe. Met methodes, modellen, eindeloze overleggen en vergaderingen. En vooral schriftelijke verslaglegging en verantwoording ondermeer in de vorm van handelingsplannen. Er was geen tijd meer om spontaan met zijn groep de polder in te trekken om lessen biologie te geven in de natuur zelf. Hij weet daar alles van. Hij heeft generaties leerlingen liefde voor de natuur bijgebracht, aan de slootkant, in de polderbossen. Hij legde met zijn leerlingen volkstuintjes aan. Leerlingen begrepen toen pas dat tomaten en aardbeien niet uit een fabriek komen. Maar dat is er al jaren allemaal niet meer bij. Nu schrijft hij in z’n vrije tijd handelingsplannen.

Lees meer

Voorzitter,

80% van de basisschoolleraren werkt structureel over en er is veel burn-out onder leraren. Niet alleen blijkt dit uit het onderzoek van de NOS, ook de beroepsorganisaties bevestigen het beeld van een onverantwoord grote werkdruk in het basisonderwijs. Dat beeld dateert niet van gisteren vz. Al jaren is er sprake van een frustrerend grote administratieve last die veel te veel kostbare onderwijstijd opslokt. Een leraar die administreert, is er niet voor zijn of haar leerlingen. Zo simpel is dat.

Lees meer

Bekijk de inbreng van Harm hier.

Voorzitter,

Wat de uitgebreide Rondetafel over de currucilumherziening heeft duidelijk gemaakt dat er ongelooflijk veel onderwijsstakeholders zijn in het onderwijs. Er waren 39 insprekers en dat was een selectie. Dat maakt het speelveld er niet overzichtelijker op. Allemaal organisaties ook die eigen belangen hebben en waarvan mag worden verondersteld dat ze de niet in de hand van de subsidieverstrekker willen bijten. Ik heb grote vraagtekens bij het draagvlak onder de echte leraren die dagelijks voor de klas staan en die niet betrokken zijn bij de enthousiaste hemelbestormers die nu alweer klaar zijn voor de volgende grote onderwijsvernieuwing die 2032 is. Dat in de eerste plaats.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English