Bekijk de inbreng van Harm hier.

Voorzitter,

Wat de uitgebreide Rondetafel over de currucilumherziening heeft duidelijk gemaakt dat er ongelooflijk veel onderwijsstakeholders zijn in het onderwijs. Er waren 39 insprekers en dat was een selectie. Dat maakt het speelveld er niet overzichtelijker op. Allemaal organisaties ook die eigen belangen hebben en waarvan mag worden verondersteld dat ze de niet in de hand van de subsidieverstrekker willen bijten. Ik heb grote vraagtekens bij het draagvlak onder de echte leraren die dagelijks voor de klas staan en die niet betrokken zijn bij de enthousiaste hemelbestormers die nu alweer klaar zijn voor de volgende grote onderwijsvernieuwing die 2032 is. Dat in de eerste plaats.

Lees meer

Voorzitter,

Met dit wetsvoorstel wordt de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne geregeld. Hij zal aangenomen worden, in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer. Dit voorstel is niet de apotheose van een heldhaftige politieke strijd. De MP wilde ons dat wel laten geloven toen de hij zei dat er iets groots en belangrijks moest gebeuren in Brussel. Hij zou de bezwaren van de tegenstemmers recht doen, recht doen voorzitter, de bezwaren van de 2,5 miljoen kiezers die de associatie met Oekraïne volmondig en eenduidig afwezen, Hij heeft die bezwaren GEEN recht gedaan voorzitter. Het was geen heroïsche strijd. De MP heeft mist gecreëerd, het proces gefrustreerd, hij heeft het wettelijke begrip “zo spoedig mogelijk” opgerekt tot een politieke lijdensweg van 321 dagen. Ik denk dat vandaag niemand het gevoel van “triomf” deelt, waar een grote nationale VVD-vriendelijke krant over sprak toen de MP met zijn idee van een inlegvel kwam aanzetten.

Lees meer

Vz,

In de eerste plaats wil ik de initiatiefnemers van deze Zwarte Piet-wet ervoor bedanken dat ze deze wet hier ter bespreking hebben voorgelegd. En ik wens ze veel succes vandaag en straks in de Eerste Kamer.

Het is een kleine wet in omvang, maar een zeer veelbetekenende als het gaat om de inhoud.

U moet weten dat onze cultuur van het Westen onder druk staat. Onze cultuur met Joods-christelijke-humanistische wortels, de cultuur van het Avondland, de cultuur van het vrije denken, van individuele verantwoordelijkheid, de cultuur die ons vrijheid, welvaart en welzijn heeft gebracht, die superieure cultuur die ons wetenschap, gezondheidszorg, vrede en veiligheid heeft gebracht, is ons lief. Die cultuur en onze tradities zitten ons diep in ons hart. Maar aan alle kanten wordt die cultuur ondergraven.

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English