Vz,
Dit wetsvoorstel heeft als doel dat instellingen en leerlingen beter gaan presteren, dat er een betere aansluiting komt op de arbeidsmarkt en dat de aansluiting tussen mbo en hbo verbetert. Deze doelen zijn ingezet onder Rutte 1 en worden door de PVV van harte onderschreven. De belangrijkste maatregelen die de minister neemt, zijn: het verkorten van de beroepsopleidingen, het intensiveren van alle opleidingen door meer onderwijsuren en begeleiding, en in het eerste jaar meer loopbaanoriëntatie, mentoring en coaching. Er komt bovendien een einde aan de drempelloze toelating tot niveau 2 en een aparte positie voor niveau 1, die nadrukkelijk een entreeopleiding wordt; een entree naar een opleiding op niveau 2 of een entree naar de arbeidsmarkt. Vooral het stoppen van de drempelloze toelating naar niveau 2 betekent kwaliteitsverbetering.

Lees meer

Vz,

De PVV heeft als gedoogpartner enthousiast bijgedragen aan de kwaliteitsagenda op onderwijs van Rutte 1. We hebben dat loyaal en met overtuiging gedaan. En we zijn dan ook blij dat belangrijke punten uit die kwaliteitsagenda door Rutte 2 worden doorgezet. Ik denk hierbij aan de focus op de kwaliteit van de leraren, op de opleiding en selectie van leraren, van directeuren en bestuurders. Wij zouden graag de start zien van een schoolleidersacademie, juist ook omdat de schooleider cruciaal is voor de kwaliteit van onderwijs. Ik zeg nadrukkelijk schoolleider, vz, en geen bestuurder, want daar moeten we in onderwijsland juist vanaf. De onderwijsbestuurder heeft zich intussen totaal gediskwalificeerd. Schoolleiders hebben we nodig, in plaats van bestuurders.

Lees meer

De PVV heeft het de afgelopen jaren al vele malen aan de orde gebracht: volgens onze analyse is er sprake van een systeemcrisis in het onderwijs. Aan de basis van deze systeemcrisis ligt het governancemodel, dat teveel macht bij de instellingen zelf legt en blijkbaar niet de voorwaarden kan scheppen voor een afdoende controlemechanisme. Raden van Toezicht hebben bewezen geen garantie te zijn voor een goede controle. De OR van ROC Zadkine zegt letterlijk dat het de afgelopen jaren zo fout kon gaan doordat het toezicht tekort schoot (VK 20-10-12) Er was in het geval van Zadkine niet eens een falende Raad van Toezicht- er was helemaal geen Raad van Toezicht. Zadkine koos voor het one-tier board, ondanks stevige bezwaren van de toenmalige staatssecretaris. In deze monistische constructie heeft zowel de bestuurder als interne toezichthouder zitting in één orgaan.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties