Voorzitter,

Checks en balances in goed Nederlands. Daar ontbreekt het grootselijk aan in de semipublieke sector. Het grootste probleem in het onderwijs is de doorgeschoten autonomie van het veld. Dat ligt aan de basis van diplomafraudes, van megalomane nieuwbouw, van ondoelmatige fusies die leiden tot een grootschaligheid die niemand van de stakeholders wil, behalve de bestuurders. Want die voelen zich maatschappelijk ondernemer wanen en in te veel gevallen gaan ze tekeer als losgeslagen pubers op hun eerste vakantie zonder ouders in Llorret de Mar. Aan die checks en balances valt nog heel wat te verbeteren, vz. En daar hebben we deze minister hard bij nodig. Ook zij moet zo langzamerhand toch onderkennen dat meer grip nodig is. Meer sturing in het veld dat nu een speeltuin is voor bestuurders; een speeltuin zonder toezicht.

Lees meer

Vz, we hebben het probleem van de onderbesteding van de huisvestingsgelden nu een aantal keer met elkaar gewisseld. Alle partijen zijn het erover eens dat het buitengewoon onwenselijk is dat Gemeenten onderwijsgelden, honderden miljoenen euro's NIET besteden aan broodnodige nieuwbouw van scholen of aan renovatie van scholen. Dat onderwijsgeld wordt aangewend om gaten in de gemeentebegroting te dekken, om reserves aan te leggen en in voorkomende gevallen worden er zelfs lantaarnpalen van neergezet. Dat is de gegeven situatie. Gevolg: kinderen die hun hele basisschoolcarrière in noodgebouwtjes doorbrengen, in slecht geventileerde lokalen, in omstandigheden waar een ontwikkeld land als het onze zich voor moet schamen.

Lees meer

Voorzitter,
Aanleiding voor dit AO is een beleidsreactie van de minister van OCW op de nieuwe wetgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In augustus 2006 is de huidige wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ook bekend als de regeling onderbouw VO) van kracht geworden.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties