Vz,

Lees meer

Wij onderschrijven de aanbevelingen van de OR en de intenties van de Minister. Voor de PVV is het echter wel van wezenlijk belang hoe die vormende taak gestalte krijgt. Want de manier die de OR kiest, leidt tot vrijblijvendheid (“Het is niet aan de overheid om over de hoofden van de leraren te bepalen wat daarin concreet de beste weg is.”).

Lees meer

Voorzitter,

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties