Vz,

Ik wil het vandaag in het bijzonder hebben over China en de schadelijke rol die deze communistische staat speelt binnen ons academisch onderwijs.

Lees meer

Vz,

Tijdens het vorige debat over funderend onderwijs in tijden van Corona heb ik mijn complimenten uitgesproken over het wonder dat leraren hebben verricht met het overschakelen naar afstandsonderwijs. De snelheid waarmee dat werd gerealiseerd, geeft aan dat er nog steeds heel veel goede dingen plaatsvinden in het onderwijs.
Maar wat ons nu toen eigenlijk al duidelijk was, al was het toen nog maar een vrees die intussen bewaarheid is, is dat het afstandsonderwijs geen toekomst heeft, willen we de kwaliteit van het onderwijs en kansengelijkheid voor iedereen garanderen.

Lees meer

Vz,

Jaren terug, ik was nog een onervaren Kamerlid, werd er een motie van mij aangenomen met brede steun uit de Kamer. Tot mijn verontwaardiging werd die motie niet uitgevoerd. Ik begreep er niks van. Ik overwoog een woedende motie in te dienen die de minister opriep mijn motie WEL uit te voeren. Dat werd mij uiteraard door collega’s die beter wisten uit het hoofd gepraat. En terecht. Zoiets DOE je niet.
Vandaag voeren wij hier echter een spoeddebat over het niet uitvoeren van de motie Van Meenen/Rog. Een motie nota bene van coalitiepartners van deze minister.
Vz, het is toch wel bijzonder vreemd dat hier blijkbaar een spoeddebat over gevoerd moet worden. Het leidt mij tot de vraag wat hier aan de hand is. Er zijn drie mogelijkheden. Of het ontbreekt In de coalitie aan onderlinge communicatie, of het chagrijn in de coalitie is zo opgelopen dat men er achter de schermen niet meer uitkomt en dit soort meningsverschillen voor het oog van de natie moeten worden beslecht. Of het is een combinatie van beide. Verheffend is het niet voorzitter. En het belooft weinig goeds voor de toekomst.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties