Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs is afgerond en de bevindingen liegen er niet om. De scholenkoepel LVO heeft ernstig gefaald. Vijf van de elf onderzochte scholen van LVO presteren ondermaats, waarbij VMBO Maastricht, die de beerput van het LVO opende, de meest zwakke is. Had dit debacle voorkomen kunnen worden? Wij denken van wel voorzitter.
Wij hebben het afgelopen zomer al uitvoerig gehad over het bestuurlijk falen van alledrie de lagen in het governancemodel waar het onderwijs ooit voor gekozen heeft: de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schoolleiding. Het rapport van de Inspectie is dan ook een bevestiging van wat wij afgelopen zomer ook al constateerden. Het bestuur delegeerde te veel verantwoordelijkheden richting andere lagen van de organisatie, zonder dat er van een adequate terugkoppeling sprake was. Het bestuur, onder leiding van de PvdA-senator Postema, informeerde de RvT niet of nauwelijks, waardoor die onvoldoende in staat was zijn primaire taak uit te voeren. Van een controlefunctie was dan ook amper sprake.

Lees meer

Vz,

De beoogde wijziging van de Wet studiefinanciering 2000, waarbij de rentemaatstaf aangepast zal gaan worden, dient volgens dit kabinet om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren.
De opbrengst van deze maatregel zal structureel € 226 miljoen bedragen.

Lees meer

Vz,

Net als tijdens het laatste AO OJCS-Raad van november vorig jaar staat ook dit AO in het teken van de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad, en dat de definitieve standpuntbepaling van Nederland nog in de ministerraad zal plaatsvinden.
Daarom een aantal opmerkingen, vragen en aanbevelingen aan de minister in de ijdele hoop dat zij die zal meenemen in de standpuntbepaling van dit kabinet.
IJdele hoop omdat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat er geen grotere eurofiele partij is dan D66. Daar komen ze tenminste openlijk voor uit, in tegenstelling tot andere partijen in dit huis die zich voornamelijk als quasi-kritisch positioneren maar ondertussen de ‘ever closer union’ vol overgave blijven steunen. Dat gezegd hebbende, wil ik nogmaals benadrukken dat onderwijs een nationale aangelegenheid is en dat daar absoluut niet aan getornd kan en mag worden. Ik herhaal dit uitgangspunt nog maar eens want ons bekruipt sterk het gevoel dat ook ons onderwijs op sluimerende wijze de EU ingerommeld wordt.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties