Vz, een Leven lang leren, een leven lang ontwikkelen. Van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’, van competenties die werknemers ook in de onzekere toekomst weerbaar maken op de arbeidsmarkt die niet meer “nice to have” zijn, maar een “must”. Die doorbraak wil het Kabinet realiseren. Die doorbraak wil ELK kabinet realiseren. Nu wordt alweer, net als in het verleden, ingezet op samenwerking met sociale partners, opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O organisaties), onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en “alle andere betrokkenen”. De focus ligt dus niet HOOFDZAKELIJK op “alle ANDERE betrokkenen”, terwijl daar volgens ons wel de aandacht naar zou moeten uitgaan. Die andere betrokkenen voorzitter, zijn namelijk de bedrijven en private aanbieders voorzitter. En die mis ik. Net als onder het voorgaande Kabinet. Daarmee laten we grote kansen liggen.

Lees meer

Vz, de plannen van het kabinet ten aanzien van het vmbo en mbo ademen ambitie. En dat is goed. Er gebeurt veel en we volgen dat met veel belangstelling. De RIF, de ‘Regeling regionaal investeringsfonds mbo’ is noodzakelijk om de samenwerking tussen mbo-scholen en regionale partners te blijven stimuleren.
Daar zijn wij altijd al een groot voorstander van geweest. Het scherpt de doelmatigheid van opleidingen aan. Sinds 2014 wordt door middel van de ‘Regeling regionaal investeringsfonds mbo’ (RIF), de samenwerking tussen mbo-scholen en regionale partners gefaciliteerd en gestimuleerd. De minister heeft besloten hier een vervolg aan te geven voor de jaren 2019-2022. Ook trekt het kabinet structureel € 100 miljoen uit voor techniekonderwijs op het vmbo. En dat is nodig voorzitter. Tal van bedrijven hebben dringend behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Vakmensen die van het vmbo komen.
Dat deze situatie steeds ernstigere vormen begint aan te nemen, blijkt wel uit het feit dat wij binnen een paar jaar 120.000 vakmensen nodig hebben. Dat is nogal een aantal voorzitter.
De versterking van het technische vmbo is dan ook noodzakelijk om te kunnen anticiperen op een toename van de vraag naar goed opgeleid technisch personeel, maar ook op dalende leerlingenaantallen binnen krimpregio’s, maar ook elders.

Lees meer

Voorzitter,

Vier minuten spreektijd voor één van de grootste onderwijsrampen die zich hebben voorgedaan. Ik zal me moeten beperken.

De PVV is de partij die zo mogelijk het meeste hecht aan het civiel effect van diploma’s. De erkenning van de kwaliteit van diploma’s moet gegarandeerd zijn.

Maar er speelt ook nog een andere vertrouwenskwestie in het onderwijs, namelijk het vertrouwen dat ouders, leerlingen en de gehele samenleving mogen hebben in het onderwijssysteem zelf. Dat is het vertrouwen dat wanneer je kind de aanwijzingen van de school opvolgt en slaagt voor het landelijk examen, je kind dan ook in het bezit wordt gesteld van het welverdiende diploma.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties