Voorzitter,

Vier minuten spreektijd voor één van de grootste onderwijsrampen die zich hebben voorgedaan. Ik zal me moeten beperken.

De PVV is de partij die zo mogelijk het meeste hecht aan het civiel effect van diploma’s. De erkenning van de kwaliteit van diploma’s moet gegarandeerd zijn.

Maar er speelt ook nog een andere vertrouwenskwestie in het onderwijs, namelijk het vertrouwen dat ouders, leerlingen en de gehele samenleving mogen hebben in het onderwijssysteem zelf. Dat is het vertrouwen dat wanneer je kind de aanwijzingen van de school opvolgt en slaagt voor het landelijk examen, je kind dan ook in het bezit wordt gesteld van het welverdiende diploma.

Lees meer

Vz,

Als het gaat om Passend Onderwijs, dan komen we van ver. In de politiek is het geheugen kort, moet ik vaker concluderen. We hebben als politici de neiging om hijgerig te zijn, om systeemfouten met gebalde vuisten tegemoet te treden en zo snel mogelijk aan te sturen op een rigoureus ander systeem. Alles moet anders, in plaats van een bedachtzame evaluatie van wat verkeerd gaat en de onvolkomenheden met kleine stapjes te verbeteren.
Juist als het gaat om Passend Onderwijs, wil ik benadrukken dat het in onze overleggen met elkaar en de minister niet zozeer gaat om een botsing van politieke wereldbeelden. Het gaat hier om kinderen die in meer of mindere mate afwijken van de standaard, laat ik het zo zeggen, maar van wie we allemaal, stuk voor stuk, de talenten willen ontwikkelen; van welke politieke denominatie we ook komen.

Lees meer

Vz,

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad moeten zich doodschamen. Ze zijn druk geweest met van alles en nog wat in hun gewichtige organisaties. De AOb bijvoorbeeld heeft het er druk mee om de toenmalige minister zwaar te beledigen en mij van racisme te betichten.. Op mijn uitdrukkelijke verzoek om dat waar te maken (hoe en waar heb ik dan racistische uitspraken gedaan?) is nooit gereageerd. ook is er nooit een excuus gekomen. Nee vz, de AOb vindt mij kennelijk nog altijd een racist. Ze roepen het, houden het vol, zonder het ooit waar te maken en dat is het dan. Nou ja, zo rolt de AOb nu eenmaal. Maar dat is bepaald niet de enige reden dat ze zich moeten doodschamen vz. Het concept-cao-akkoord dat de bonden en werkgevers op 6 juni jl. zijn overeengekomen komt jaren te laat. Jaren heeft deze waardeloze vakbond, deze parasiet op de kosten van goedgelovige leden, z’n kerntaken zo verwaarloosd, net als de PO-raad trouwens, dat ze het basisonderwijs naar de rand van de afgrond hebben geholpen. Onder hun ogen tekende zich een systeemcrisis af die z’n weerga niet kende. Het mooie beroep van leraar werd uitgekleed tot op het bot.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties