Voorzitter, we kunnen nu in 2015 de rekening opmaken van het OCW-beleid van Rutte 2. Het onderwijsbeleid van Rutte 1 bestond voornamelijk uit herstelwerkzaamheden: herstel van de kenniscomponent, taal en rekenen kwamen weer centraal te staan, kennis werd weer in ere hersteld. De leraar weer meester over z'n eigen werk, versterking van de waardevastheid van diploma's en het bezweren van de diplomafraude. Maar voorzitter, als ik kijk naar de speerpunten voor 2016, zie ik een compleet tegengestelde beweging. Een beweging die aangezwengeld wordt door D66 en GroenLinks. ZIJ zijn de uiteindelijke winnaars op het onderwijsbeleidsterrein, de VVD is de grote verliezer.
Want voorzitter, wat is er bereikt? Er is geen Citotoets meer, geen normatieve objectieve eindtoets voor het basisonderwijs, bovendien mogen scholen in het voortgezet onderwijs geen toelatingsexamens houden, er is geen duidelijke urennorm meer, we zijn getuige van een aanhoudend gevecht tegen de rekentoets die daarmee steeds onder druk staat.
Kortom: iedereen in het onderwijs verliest, de scholen, de leerlingen en hun ouders. Kennis BLIJFT onder druk staan, rust en regelmaat zijn weer ingeleverd, want ook het klassenverband gaat eraan evenals de vaste schooltijden. Allemaal precies het tegengestelde van wat de PVV zou willen.

Lees meer

Op het Spuiplein, voor het Haagse stadhuis, vond vandaag de herdenking plaats van 100 jaar Armeense genocide. Diverse sprekers riepen op om deze vreselijke gebeurtenis nooit te vergeten, en om de genocide steeds bij naam te noemen. Kamerlid Harm Beertema was de eerste politieke spreker.

Lees meer

EERSTE TERMIJN

Voorzitter, wij spreken vandaag hier niet over zomaar een wetswijziging. Dit is een stelselwijziging. Het gaat hier om het afschaffen van de studiefinanciering die sinds 1986 heeft gezorgd voor sociale mobiliteit van generaties jongeren uit de lagere inkomensgroepen. De groepen, zoals wij dat noemen, die het in het leven niet cadeau krijgen. De groepen die decennia politiek onderdak vonden bij de PvdA toen dat nog een sociaaldemocratische partij was die dacht vanuit het verheffingsideaal. Maar de Partij van de Arbeid vz, heeft willens en wetens afscheid genomen van het verheffingsideaal. "Het is niet meer van deze tijd", zegt de minister in Wakker NL op Zondag. Vz, de minister en de partijen die met dit Kabinet collaboreren, wijzigen een heel stelsel, omdat het niet meer van deze tijd is.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties