In de eerste plaats verdient de stas een compliment voor zijn alerte reactie op de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis ooit. Hij onderkent de urgentie veel beter dan een groot deel van deze vaste Kamercie Onderwijs. Hij heeft een crisisteam samengesteld en geprobeerd richting te geven. Dat valt niet mee, want met de dag wordt de crisis erger. Wat mij betreft is deze stas misschien wel de beste bewindspersoon die D66 ooit heeft gehad. Vz, dat is geen verspreking. Ik verwijs naar de serie van linkse besluiten die tot nu door deze stas zijn genomen. En ik hoop dat die reeks nu wordt onderbroken door een ferm rechts VVD-besluit.

Lees meer

De wet Kwaliteit in verscheidenheid omvat een aantal maatregelen die verbeteringen aanbrengen onder andere als het gaat om het aanscherpen van de studiekeuze en de toelatingseisen. De Wet voorziet ook in meer differentiatie. Meer differentiatie juichen wij toe, voorzitter.

Lees meer

Eerste termijn

Voorzitter,
Het was even wakker worden, vz. Want zo vaak sta ik hier niet sinds dit kabinet is aangetreden. In maart 2011 hadden we met de cie OCW zes debatten over onderwijszaken, in 2012 acht debatten. Nu zijn zitten we in maart 2013, vz., en is dit debat het eerste (!) debat van de maand. Ook de portefeuille OCW komt onder dit Kabinet kennelijk niet op stoom. Maar goed, we buigen ons nu over de Cito-toets die opgewaardeerd zou moeten worden tot een centrale eindtoets voor het basisonderwijs. De Citotoets is ingeburgerd op de grote meerderheid (85 procent) van de basisscholen, maar tot nu toe was het onderwijs niet verplicht de toets bij het Cito af te nemen. Deze Wet voorziet erin dat de toets voortaan de 'landelijke eindtoets' wordt genoemd.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties