Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'mijn bloeddruk schiet omhoog'(*)

1.)
Bent u bekend met het artikel 'mijn bloeddruk schiet omhoog'?

2.)
Bent u met ons van mening dat het onverantwoord is om deze kwetsbare ouderen gezamenlijk op te vangen in een zorgcentrum met jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie? Zo ja, hoe gaat u de ouderen beschermen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Vindt u het verstandig dat jongeren die in aanraking geweest zijn met justitie klusjes voor ouderen gaan doen, zoals boodschappen? Zo ja, waarom en hoe gaat u deze ouderen beschermen?

Lees meer

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Tarieven Wmo over de kop'(*)

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Tarieven Wmo over de kop'?

2.)
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen verschillende gemeenten in het tarief ontstaan en welke consequenties heeft dit voor de kwaliteit van zorg?

3.)
Vindt de staatssecretaris deze grote verschillen wenselijk? Zo nee, hoe gaat hij ervoor zorgen dat deze tariefverschillen minder groot worden?

4.)
Is de staatssecretaris bereid nader onderzoek te verrichten naar de gevolgen van de grote tariefverschillen voor de inwoners per gemeente?

 

(*) Binnenlands bestuur, 30 maart 2015

Eerder dan gepland spreken we hier over het geneesmiddelenbeleid en de reden daarvoor is de stopzetting per 1 maart van de vergoeding van enkele honderden medicijnen. In de mondelinge vragen vorige week vroeg de PVV-fractie al aan de minister om dit eenzijdige besluit van de zorgverzekeraars terug te draaien. Dit is jammer genoeg niet gebeurd. Wel is het besluit voor een deel van deze speciaal bereide medicijnen opgeschort tot 31 mei. Veel onduidelijkheid blijft echter bestaan.

Lees meer

DSC_7726

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties