Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt. Maar hoe veilig is het voor alle kwetsbare ouderen die verkeerde medicijnen krijgen, uitgedeeld door onbevoegd personeel? Hoe veilig is het voor dementerende die tegen de regels in, toch vastgebonden worden? Hoe veilig is het 's nachts voor een groep van 30 zieke ouderen, waarvan er 2 stervende zijn, met 1 leerling verzorgende?

Lees meer

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) over het bericht dat het aantal meldingen over mishandeling van ouderen met bijna de helft is toegenomen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Groeiend aantal meldingen over mishandeling ouderen"? (*)

2.)
Hoe verklaart u de explosieve toename van 43% van het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de grote steden?

Lees meer

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Wonen in aanleunwoning is riskant bij calamiteiten' (*)

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Wonen in aanleunwoning is riskant bij calamiteiten'?

2.)
Deelt u de mening dat bewoners van aanleunwoningen en andere zelfstandige woonruimten voor ouderen kwetsbaar zijn bij calamiteiten, omdat zij niet de voorzieningen van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

DSC_7726

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties