feed-image RSS

‘Conflicterende belangen, gebroken beloftes, gemiste details – het OM faalde bij de kroongetuigedeal’

Ik wil beginnen met alle nabestaanden van Reduan B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries vanaf deze plek veel sterkte te wensen. Het moet een martelgang zijn ge-weest om de foutenreeks aan te moeten horen waar ze altijd al voor gewaarschuwd hebben. En niet minder pijnlijk is dat ze tot op heden met beveiliging moeten leven. En daarvoor afhankelijk zijn van het Openbaar Ministerie. Hetzelfde Openbaar Mi-nisterie dat onvergeeflijke fouten heeft gemaakt. Bewust. Een Openbaar Ministerie dat opsporingsbelang boven mensenlevens heeft gesteld. Een Openbaar Ministerie waarvan de hoogste baas, Gerrit van der Burg, op de dag van de presentatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, nog steeds niet aan de nabe-staanden en de slachtoffers dacht, maar alleen aan zichzelf (*).

Lees meer

Voorzitter,

Dit is het eerste plenaire begrotingsdebat voor deze ministers. Een soort van minis-teriële begrotingsmaidenspeech. Maar ik ben niet van plan om het ze gemakkelijk te maken. Het zijn moeilijke tijden. Niet voor ons hier, maar wel voor de agenten buiten waar ik grote waardering voor heb. En die er een hoofdtaak bij hebben gekregen, namelijk bewaken en beveiligen. En dat terwijl ze zeker nog tot 2026 te weinig colle-ga’s hebben en dus zwaar overvraagd blijven.

Voorzitter, ik heb mijn inbreng gebaseerd op drie kernwoorden: tegenstrijdigheid, geld en waardering.

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2022 (*), waarin gesteld wordt dat het D66-Kamerlid Van Ginneken eist dat u uw principiële mening ten aanzien van de transgenderwet herziet?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties