feed-image RSS

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft afgelopen jaren steeds ingezet op het maximaal leveren van productie ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. Ondanks deze inzet kampt het NFI in 2016 op onderdelen met achterstanden en oplopende levertijden. Op 8 oktober 2015 heb ik al schriftelijke vragen gesteld over de bezuiniging bij het NFI. Daarop kwam het volgende antwoord: “Het is echter wel zo dat de capaciteit van het NFI de komende jaren niet zal toenemen terwijl de vraag naar forensisch onderzoek groter wordt. Hierdoor wordt de spanning tussen vraag en aanbod groter en zullen er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden bij het selecteren van sporen voor onderzoek bij het NFI dan voorheen.” Vervolgens is de taakstelling verzacht (de minister spreekt graag over “extra geld, maar dat is onjuist), maar de vraag is of dat genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan het gebeuren rondom de MH17. Opsporingsonderzoeken mogen niet in gevaar komen door gebrek aan geld. Mijn fractie blijft dus kritisch. Is er een mogelijkheid dat de Kamer eerder dan begin 2018 wordt geïnformeerd? (Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is naar verwachting begin 2018 gereed).

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht “Vuurwapen en munitie in cel gedetineerde” en het bericht “Drie overvallen tijdens verlof met enkelband:

1.)
Kent u het bericht “Vuurwapen en munitie in cel gedetineerde”(*) en “Drie overvallen tijdens verlof met enkelband”(**)?

Lees meer

Als eerste agendapunt de voortgangsrapportage aanpak van High Impact Crimes. De minister schrijft dat het aantal door de politie geregistreerde overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten is gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Daar is de eeuwigdurende mantra weer. Volgens mij gelooft inmiddels niemand daar meer in, want er is een rapport waar duidelijk uit blijkt dat de aangiftebereidheid onverminderd laag blijft: gemiddeld slechts 19%. En het gaat hier alleen om een aantal misdrijven en bijvoorbeeld niet om cybercrime, georganiseerde of ondermijnende criminaliteit, waarvan iedereen weet dat deze misdrijven een stijgende lijn vertonen.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English