feed-image RSS

Voorzitter,

Dit is het eerste plenaire begrotingsdebat voor deze ministers. Een soort van minis-teriële begrotingsmaidenspeech. Maar ik ben niet van plan om het ze gemakkelijk te maken. Het zijn moeilijke tijden. Niet voor ons hier, maar wel voor de agenten buiten waar ik grote waardering voor heb. En die er een hoofdtaak bij hebben gekregen, namelijk bewaken en beveiligen. En dat terwijl ze zeker nog tot 2026 te weinig colle-ga’s hebben en dus zwaar overvraagd blijven.

Voorzitter, ik heb mijn inbreng gebaseerd op drie kernwoorden: tegenstrijdigheid, geld en waardering.

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2022 (*), waarin gesteld wordt dat het D66-Kamerlid Van Ginneken eist dat u uw principiële mening ten aanzien van de transgenderwet herziet?

Lees meer

De Transgenderwet is in 2014 gewijzigd en vereist voor de aanpassing van ge-slachtsregistratie in de geboorteakte dat;
1. de betreffende persoon zestien jaar of ouder is
2. is voorgelicht over de juridische gevolgen van de wijziging en
3. de betreffende persoon beschikt over een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren.
Wanneer hier aan is voldaan, voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een late-re vermelding van wijziging van het geslacht toe aan de akte van geboorte.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties