feed-image RSS

Als eerste de Versterking aanpak ondermijning, de brief met de stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord. Bij de aanpak van synthetische drugs is specifieke aandacht nodig voor de problematiek van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en drugsgrondstoffen (precursoren). Bezien wordt of het mogelijk is te komen tot een systematiek die het mogelijk maakt om stoffen per groep te kunnen verbieden, zoals dat op dit moment onder andere ook in België en Duitsland gebeurt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Al in 2011 spraken we over de wens van een generieke strafbepaling voor de precursoren. Waar een wil is, is een weg.

Lees meer

In mei 2016 verscheen het rapport “Handelen naar waarheid.” Een sterkte- en zwakteanalyse met als doel te komen tot aanbevelingen voor de inrichting van de opsporing die is toegerust voor huidige en toekomstige uitdagingen.

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Te weinig nieuwe wapenstokken voor politie.”

1.)
Kent u het bericht “Te weinig nieuwe wapenstokken voor politie? (*)

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English