feed-image RSS

Voorzitter,

Normaliter bedank je de minister voor de beantwoording van de vragen. Dat ga ik niet doen. De minister begon met een lange inleiding waar het onderwerp pesten eerder aan de orde kwam dan de herhaalde noodkreet van de vier politiebonden van vanochtend. Vervolgens draaide de minister de zaken om door te zeggen dat hij had gesproken met de korpschef, de bonden en de burgemeesters. Daarmee suggererend dat zij het met zijn beleid eens zijn en miskennend dat zij voor een voldongen feit staan: de beperkte politiecapaciteit. Vervolgens kwam het verweer “ik ga er niet over.” Maar dan weer wel een apart team eisen naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersum. Dieptepunt was het verschuilen achter de begrotingsregels. Voor het eerst hoorden we als Kamer op de vraag naar structureel geld als antwoord dat dit begrotingstechnisch alleen maar in het voorjaar kan.

Lees meer

Voorzitter,

Ik dank elke politieagent vanuit de grond van mijn hart voor al het werk dat zij voor anderen doen, voor al die keren dat ze hun vrije dagen inleverden om voor onze veiligheid te zorgen. Voor al die keren dat zij, ondanks beledigingen, geweld en alle ellende iedere dag het uniform aantrekken en aan het werk gaan.

Zij verdienen beter. Meer collega’s en minder taken. Daar gaat deze begroting niet bij helpen. Het is een flutbegroting, een begroting van niks, een kopie van de vorige. Weer de holle woorden dat er “extra geld is voor meer blauw op straat” terwijl er geld is weggehaald. Via een slinkse omweg: via het niet uitkeren van de prijsbijstelling is er voor de komende 5 jaar € 145 miljoen minder te besteden. Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor de basisteams. Maar daar horen we de minister niet over.

Lees meer

Vragen van de leden De Roon, Popken en Helder (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid over piraterij in de Golf van Mexico:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten? (*)

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English