Als eerste agendapunt de Meerjarenagenda slachtofferbeleid. Er is voor gekozen om o.a. te investeren in meer zittingstijd bij de rechtspraak i.v.m. het spreekrecht, meer capaciteit bij het OM voor informatieverstrekking aan slachtoffers en een extra vergoeding voor ge-specialiseerde advocaten ten gevolge van de werklast door de uitbreiding van het spreek-recht. Mijn fractie is het eens met al deze punten. Verder is uit onderzoek gebleken dat het feit dat verdachten via het procesdossier inzage hebben in persoonlijke gegevens van de slachtoffers (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) door slachtoffers als een zeer onaangename inbreuk op hun privacy wordt ervaren. Bij bescherming van slachtofferge-gevens moet echter niet alleen gedacht worden aan gegevens die in het strafdossier te-recht komen. Slachtoffers worden daarnaast ook nog steeds met naam en toenaam in de rechtszaal en in de media genoemd, terwijl verdachten/veroordeelden met initialen worden genoemd. Zelfs Volkert vd Graaf is nog steeds Volkert vd. G. Hier moet ook meer aan-dacht voor zijn. Graag een reactie van de minister.

Lees meer

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over verspilling van geld door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en diverse onderzoeken is de Commissie Ruys ingesteld. De presentatie van haar rapport was uitgesteld vanwege het overlijden van oud-korpschef de heer Bouman. Vanaf deze plek wens ik de nabestaanden veel sterkte toe bij dit verlies. Maar we moeten het vandaag wel over het rapport hebben, want de conclusies zijn stevig. Er was geen goed functionerend systeem van begroting en verantwoording. Het toezicht op de exorbitante uitgaven schoot tekort, het jaarlijkse budget werd telkens overschreden, maar er werd niet ingegrepen. Het verstrekken van een persoonlijke lening was onprofessioneel en ongepast en de toegekende salarisverhoging kon ook niet door de beugel. Kort en goed: er is onverantwoord omgegaan met publiek geld en de indruk van begunstiging is gewekt.

Lees meer

Dit debat is door mij aangevraagd naar aanleiding van twee artikelen enige tijd gelden met de titel: “Noodkreet agente” en “Uiteindelijk is de burger de klos” en het rapport “De lokale betekenis van de basisteams.” Veel van de genoemde kritiekpunten zijn al lang bekend, maar zijn nog steeds niet opgelost. Ondanks dat we nu het debat voeren met een demissionaire minister en het antwoord op het verzoek om meer geld voor de politie vrijwel zeker wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet, heb ik het debat op de agenda laten staan.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English