Vragen van lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten.”

1.)
Kent u het bericht “Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten”? En zo ja, klopt dit?

Lees meer

In januari 2018 is in de media aandacht geweest voor locatiebepaling, ofwel Advanced Mobile Location (AML) bij 112-meldingen. Gebleken is dat eerst de lopende ver-nieuwing van de 112 infrastructuur afgerond zou moeten worden, waarna de AML functie kan worden aangesloten op het centrale systeem. De intentie was oplevering in 2018, maar wordt helaas 2019. De minister schrijft in zijn brief van 14 december AML “technisch gereed” is. Begin 2019 wordt gestart met de gebruikers van toestellen gebaseerd op Google technologie. Later in 2019 volgen naar alle waarschijnlijkheid de gebruikers van telefoons gebaseerd op Apple technologie. Vraag aan de minister: wat wordt bedoeld met “wordt gestart” en “naar alle waarschijnlijkheid”, ofwel: waar is dit (nog) afhankelijk van? Het gaat om iets dat mensenlevens kan redden!

Lees meer

Op 1 januari 2013 was de Nationale Politie een feit met de inwerkingtreding van de huidige Politiewet. In artikel 74 is bepaald dat de Staten-Generaal binnen 5 jaar na inwerkingtreding een verslag krijgt van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. De Commissie Evaluatie Politiewet 2012, ook wel de Commissie Kuijken genoemd, heeft hiervoor veel werk verzet, waarvoor nogmaals mijn dank.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties