Voorzitter,

De regering staat aan de vooravond van het sluiten van een groot aantal gevangenissen. Het betreffende Masterplan komt binnenkort naar de Kamer. Vooruitlopend daarop merk ik alvast op dat de PVV tegen het sluiten van gevangenissen is. De staatssecretaris en de PVV staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. De PVV is dan ook een actie begonnen op www.stopsluitinggevangenissen.nl waarop al vele duizenden reacties zijn ontvangen. (als de woordvoerders dit onderwerp parkeren tot na ontvangst info stas).

Lees meer

Voorzitter,

Vandaag praten we niet over mensenrechten, maar over uitspraken van een bemoeizuchtig Europees Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) die nationale wetgeving doorkruisen. Het standpunt van de PVV is dat als je voorstander bent van een democratische rechtsstaat, je nooit tegelijk voorstander van het EHRM kunt zijn. In een democratische rechtsstaat bepaalt de democratisch gelegitimeerde wetgever primair wat recht is. Het EHRM staat echter buiten controle van nationale parlementen en dwingt landen inmiddels democratisch tot stand gekomen beleid op nationaal niveau te herzien. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het EHRM was dat het zich zou richten op basale beginselen van rechtvaardigheid.

Lees meer

Voorzitter,

Een aantal jaar geleden was al sprake van een steeds verder gaande invloed van onderwerpen van strafrechtelijke aard in Europees verband. Die invloed is in sneltreinvaart toegenomen. Je kan het onderwerp zo gek niet bedenken of er bestaat een Europese richtlijn (voorheen kaderbesluit) over die het liefst zo snel mogelijk geĆÆmplementeerd moet worden in bestaande nationale wetgeving. Ook de minister wordt hier steeds fanatieker in: want het komt uit Europa dus het is goed. Er lijkt geen weg meer terug.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English