Voorzitter,

Ter bestrijding van wapengeweld en verstoringen van de openbare orde is in 2002 het preventief fouilleren ingevoerd. De burgemeester kan d.m.v. een verordening van de gemeenteraad de bevoegdheid krijgen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waarbinnen gefouilleerd kan worden op wapens (na een bevel van de officier van justitie). Voorwaarde is dat er sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare orde. Iedereen in het betreffende gebied kan worden gefouilleerd. Er is dus geen aanwijzing, vermoeden of een verdenking nodig tegen een persoon. Dit is effectief gebleken. Wel is er behoefte aan verbeteringen om het middel slagvaardig te kunnen inzetten en daarom bespreken wij vandaag dit wets-voorstel.

Lees meer

Voorzitter,

Dit algemeen overleg bevat meerdere onderwerpen. Te beginnen met een brief over de vergroting van de slagvaardigheid in het strafrecht. Op dit punt zijn volgens de regering nog veel verbeteringen mogelijk.

Lees meer

Voorzitter,

Voor dit AO staat weinig op de agenda, slechts één brief zal vandaag besproken worden. De minister kondigt in die brief een heleboel maatregelen aan, maar de inhoudelijke onderbouwing blijft grotendeels achterwege.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English