Voorzitter,

Op de agenda voor dit Algemeen overleg staat één brief waarin de minister ingaat op de voortgang van de aanpak van kinderpornografie en op de door hem gedane toezeggingen tijden het vorig algemeen overleg met betrekking tot de aanpak van kinderpornografie.

Lees meer

Voorzitter,

Tijdens dit AO staan drie punten centraal:
• het rapport van de Algemene Rekenkamer (*);
• het opnieuw sluiten van 2 justitiële jeugdinrichtingen (JJI's);
• het inspectierapport van Den Hey-Acker.

Lees meer

Voorzitter,

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verleent diensten aan opdrachtgevers binnen de strafrechtketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Daarnaast kan een advocaat in een strafzaak bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een contra-expertise vragen. In 2012 bedroeg het budget voor het NFI 70 miljoen euro.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English