Voorzitter,

Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. Dit is een afspraak die is opgenomen in het gedoogakkoord. Het wetsvoorstel bevat een uitbreiding van de categorie misdrijven waarvoor geen verjaring meer zal gelden.

Lees meer

AO Voortgangsbericht over de aanpak van kinderpornografie

Voorzitter,

Om te beginnen kan de PVV zich vinden in de aanpak van dit kabinet. Wel zijn er nog een aantal punten waar mijn fractie nader op in wil gaan.

Lees meer

Voorzitter,

Vanochtend spraken we over de rechterlijke macht en nu over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het EHRM en de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het EVRM. Laat duidelijk zijn dat de mensenrechten en het bewaken daarvan een taak van ieder zichzelf respecterend land is, maar de vraag is of we daar het EHRM en het EVRM nodig hebben.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English