Voorzitter,

De wijziging van, kort gezegd, de Beginselenwetten betreft de uitbreiding van de mogelijkheden voor het toepassen van dwangbehandelingen op gedetineerden in de tbs-instellingen (ook wel psychiatrische penitentiaire instellingen), gevangenissen en justitiële jeugdinrichtingen.

Lees meer

Voorzitter,

Wij bespreken vandaag twee belangrijke wetsvoorstellen, namelijk het wetsvoorstel herziening ten voordele van de gewezen verdachte en het wetsvoorstel herziening ten nadele van de gewezen verdachte.

Lees meer

Voorzitter,

In de financiële bijlage van het regeerakkoord staat een structurele taakstelling van € 50 mln per jaar vanaf 2014 op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English