Als eerste de Versterking aanpak ondermijning, de brief met de stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord. Bij de aanpak van synthetische drugs is specifieke aandacht nodig voor de problematiek van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en drugsgrondstoffen (precursoren). Bezien wordt of het mogelijk is te komen tot een systematiek die het mogelijk maakt om stoffen per groep te kunnen verbieden, zoals dat op dit moment onder andere ook in België en Duitsland gebeurt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Al in 2011 spraken we over de wens van een generieke strafbepaling voor de precursoren. Waar een wil is, is een weg.

Lees meer

In mei 2016 verscheen het rapport “Handelen naar waarheid.” Een sterkte- en zwakteanalyse met als doel te komen tot aanbevelingen voor de inrichting van de opsporing die is toegerust voor huidige en toekomstige uitdagingen.

Lees meer

Op 1 juli 2015 is een debat geweest met oud-minister Van der Steur naar aanleiding van de moord op oud-minister Borst. De minister beloofde toen aan de Kamer dat “alles op alles moet worden gezet om herhaling te voorkomen.”

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties