Op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet-Damocles genoemd) kan de burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen, bijvoorbeeld sluiten van een woning of lokaal. Voorwaarde hierbij is wel dat in de woning of lokalen drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of voor die doeleinden aanwezig zijn. Die slui-tingsbevoegdheid geldt echter niet als in een pand geen drugs worden aangetroffen, terwijl er wel voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde apparatuur (drugslabo-ratorium), chemicaliën (apaan, zoutzuur) of versnijdingsmiddelen.

Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken regelt dat de sluitingsbevoegdheid ook geldt in geval van dergelijke strafbare voorbereidingshandelingen. De slagkracht van de burgemeester tegen het produceren, verhandelen en bezit van drugs wordt hiermee groter. Overigens is het wel een beetje dubbel: burgemeesters kunnen hierdoor panden eerder sluiten, maar er zijn ook burgemeesters die er voor lobbyen om in aanmerking te komen voor het experiment met het telen van wiet. Ik mag toch hopen dat ook die burgemeesters straks voortvarend met dit wetsvoorstel aan de slag zullen gaan.

Voorzitter, ik hoef de minister niet lang in spanning te houden. Ik kan meteen bevestigen dat mijn fractie voor dit wetsvoorstel is. Het is een stapje in de goede richting.

Lees meer

In de drugsoorlog, de liquidatieoorlog of de zogenoemde Mocro-war staat de teller op 30 moorden en 9 vergismoorden, waaronder die op een 17-jarige jongen. In 2016 was al één van de opdrachtgevers van de moorden in beeld in de strafzaak 26Koper (illegaal wapenbezit). In dat jaar luidde de politie de noodklok over de beschikbaarheid van zware wapens. In januari van dit jaar meldde de plaatsvervangend eenheidschef van de Amsterdamse politie dat de strijd tegen het liquidatiegeweld wordt belemmerd door een aantal aspecten:
1. de drempel om geweld te plegen, ligt steeds lager;
2. wapens zijn eenvoudig te verkrijgen;
3. gebrek aan medewerking van de gemeenschap waarbinnen de verdachten of getuigen zich bevinden vanwege angst of criminele banden en
4. de open grenzen.

Lees meer

Er staan veel onderwerpen op de agenda, maar gezien de toegestane spreektijd licht ik er een paar uit. Ten eerste het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie. De politieorganisatie moet flexibeler worden gemaakt. Criminaliteit verandert steeds sneller van vorm en inhoud. Het kabinet zet daarom in op o.a. het verminderen van knellende kaders.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties