RTL Nieuws onderzocht tien gevallen van nabestaanden die te maken kregen met een dader die bij hen in de buurt is komen wonen. Dat is de aanleiding voor dit debat dat mijn fractie ook heeft gesteund. In het nieuwsitem was een mevrouw te zien die zich gevangene voelt in haar eigen huis in Schiedam. De moordenaar van haar dochter kwam in mei 2016 vrij en woont bij haar om de hoek: nog geen 750 meter bij haar vandaan, terwijl mevrouw dacht dat hij een gebiedsverbod voor Schiedam had. Na aandringen kreeg ze van het OM te horen dat hem aanvankelijk weliswaar een zogeheten locatieverbod was opgelegd, maar dat het bij nader inzien is komen te vervallen. Het werd ingetrokken toen bleek dat de nieuwe vriendin van de moordenaar in Schiedam woont.

Lees meer

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeen-stemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven” aldus artikel 3 van de Politiewet.

Lees meer

Nederland beschikt over een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dat maakt ons land een belangrijke doorvoerhaven voor digitale aanvallen op doelen buiten Nederland. Maar ons land is zelf ook doelwit. Statelijke actoren blijken grote be-langstelling te hebben voor de innovatieve of specialistische technologie waar Nederland bekend om staat. Door deze digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten komt ook de concurrentiepositie van Nederland onder druk te staan.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English