Dit debat gaat over criminele familienetwerken, maar ook over de georganiseerde misdaad. Boven- en onderwereld raken met elkaar verweven. Burgemeesters worden bedreigd of geïntimideerd. Ambtenaren worden bedreigd, boeren staan onder druk en kleine dorpen zijn welhaast overgenomen door criminelen. Dit moet stoppen! De PVV begrijpt dat bewijzen lastig is als niemand spreekt. Daarom is het van belang dat, zoals de onderzoekers aangeven en ook de Taskforce Brabant Zeeland, private partijen en burgers meewerken. De Taskforce heeft hierin goede stappen gezet. Bijvoorbeeld door verschillende branches, zoals autoverhuur, bij bestrijding te betrekken. Gelukkig bevestigt de minister in het vervolgplan ‘Slagvaardige aanpak ondermijning in Zuid-Nederland’ dat de aanpak wordt voortgezet en zelfs wordt geïntensiveerd en verbreed.

Lees meer

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een instituut om trots op te zijn. Ik heb er meerdere werkbezoeken aan gebracht en ben iedere keer veer onder de indruk van wat allemaal mogelijk is in het kader van het oplossen van misdrijven. We moeten zuinig zijn op een dergelijk instituut. Toch vandaag een debat en dat debat komt niets te vroeg, want onlangs ontving de Kamer het onderzoek naar de management- en organisatiecultuur bij het NFI. Dit onderzoek werd ingesteld nadat in 2015 spannin-gen waren ontstaan tussen de algemeen directeur en de ondernemingsraad (OR), mede door grote bezuinigingen. Er ontstonden vertragingen bij strafzaken, doordat onderzoeksresultaten van het NFI te laat kwamen. Medewerkers van het NFI uitten destijds hun zorgen over de toekomst van hun organisatie.

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de basisteams van de politie ernstig tekort schieten:

1.)
Kent u het bericht: ‘Kleine criminaliteit vaak niet opgepakt’ (*)?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English