“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeen-stemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven” aldus artikel 3 van de Politiewet.

Lees meer

Nederland beschikt over een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dat maakt ons land een belangrijke doorvoerhaven voor digitale aanvallen op doelen buiten Nederland. Maar ons land is zelf ook doelwit. Statelijke actoren blijken grote be-langstelling te hebben voor de innovatieve of specialistische technologie waar Nederland bekend om staat. Door deze digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten komt ook de concurrentiepositie van Nederland onder druk te staan.

Lees meer

Dit debat gaat over criminele familienetwerken, maar ook over de georganiseerde misdaad. Boven- en onderwereld raken met elkaar verweven. Burgemeesters worden bedreigd of geïntimideerd. Ambtenaren worden bedreigd, boeren staan onder druk en kleine dorpen zijn welhaast overgenomen door criminelen. Dit moet stoppen! De PVV begrijpt dat bewijzen lastig is als niemand spreekt. Daarom is het van belang dat, zoals de onderzoekers aangeven en ook de Taskforce Brabant Zeeland, private partijen en burgers meewerken. De Taskforce heeft hierin goede stappen gezet. Bijvoorbeeld door verschillende branches, zoals autoverhuur, bij bestrijding te betrekken. Gelukkig bevestigt de minister in het vervolgplan ‘Slagvaardige aanpak ondermijning in Zuid-Nederland’ dat de aanpak wordt voortgezet en zelfs wordt geïntensiveerd en verbreed.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties