Naar aanleiding van het schietincident aan Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het stelsel ter beheersing van het legale wapenbezit onderzocht en een aantal aanbevelingen gedaan. Daarover gaat het wetsvoorstel waar we vandaag over spreken. De regering wil met dit wetsvoorstel bereiken dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van diegenen die kunnen omgaan met de verregaande verantwoordelijkheid die wapenbezit, en dan met name van vuurwapens, met zich meebrengt. Naar aanleiding hiervan wordt onder meer een verzwaarde screening voor wapenbezitters voorgesteld.

Lees meer

In 2015 heeft de vorige minister opdracht gegeven om de kwaliteit van de opsporing fundamenteel te verbeteren. Om een startpunt te bepalen, is een zogenoemde sterkte-/zwakteanalyse uitgevoerd. Het resultaat daarvan is het rapport met de titel “Handelen naar waarheid.” Dit rapport is het onderwerp van het debat van vandaag. De conclusies zijn niet fraai, diplomatiek gezegd. De belangrijkste knelpunten zijn:
1. onvoldoende vakmanschap;
2. inefficiënte toerusting/middelen en
3. dat de politieorganisatie zich onvoldoende kan aanpassen aan vernieuwingen.
Kort en goed komt het er op neer dat er een enorme kwaliteitsinhaalslag gemaakt moet worden, zowel in personeel als in materieel.

Lees meer

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft afgelopen jaren steeds ingezet op het maximaal leveren van productie ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. Ondanks deze inzet kampt het NFI in 2016 op onderdelen met achterstanden en oplopende levertijden. Op 8 oktober 2015 heb ik al schriftelijke vragen gesteld over de bezuiniging bij het NFI. Daarop kwam het volgende antwoord: “Het is echter wel zo dat de capaciteit van het NFI de komende jaren niet zal toenemen terwijl de vraag naar forensisch onderzoek groter wordt. Hierdoor wordt de spanning tussen vraag en aanbod groter en zullen er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden bij het selecteren van sporen voor onderzoek bij het NFI dan voorheen.” Vervolgens is de taakstelling verzacht (de minister spreekt graag over “extra geld, maar dat is onjuist), maar de vraag is of dat genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan het gebeuren rondom de MH17. Opsporingsonderzoeken mogen niet in gevaar komen door gebrek aan geld. Mijn fractie blijft dus kritisch. Is er een mogelijkheid dat de Kamer eerder dan begin 2018 wordt geïnformeerd? (Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is naar verwachting begin 2018 gereed).

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English