Dit algemeen overleg is geagendeerd vanwege berichten in de media met als kern dat er volgens bronnen zwaar wordt gesneden in de douane in de Rotterdamse haven terwijl Nederland overspoeld wordt door cocaïne. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten en uit gesprekken met verontruste douaniers. De intensiteit van controles wordt teruggedraaid. De eenheid Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht (OSODT) jaagt met honden en duikers op contrabande in en rond de haven. Van de 150 manschappen die deze gewapende tak van de controle- en opsporingsdienst telt, wordt bijna de helft opgedoekt. De onrust binnen de dienst is groot nu drugscriminelen nog meer ruimte dreigen te krijgen. Aldus de berichten.

Lees meer

Uit het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de betrouwbaarheid van politiecijfers ter verantwoording van de aanpak van zogenaamde high Impact Crimes (HIC) blijkt dat zowel de aantallen als de percentages van de betreffende misdrijven betrouwbaar zijn. Wel stelt de Inspectie dat de politie vanaf 2016 nadere maatregelen moet nemen om de zuiverheid van de oplossingspercentages te kunnen blijven garanderen. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van politiecijfers was een toezegging aan mijn fractie. Ten eerste gaat het onderzoek alleen over High Impact Crimes. Dat was en is een prioriteit van de vorige en de huidige minister. Dat vertekent dus het beeld. Ten tweede is het rapport gebaseerd op een steekproef. Dat er geen sprake zou zijn van het verondersteld wegschrijven van aangiftes van woninginbraken onder diefstal uit schuurtjes (1 van de voorbeelden die ik heb genoemd) kan niet gebaseerd worden op een steekproef. Dus mijn fractie blijft hier kritisch, mede omdat we regelmatig door de werkvloer zelf op dit probleem ben gewezen.

Lees meer

Doel van het wetsvoorstel waar we vandaag over spreken is het versterken van het juridisch instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (= het plegen van strafbare feiten met behulp van/gericht tegen een geautomatiseerd werk). Dit is noodzakelijk vanwege technologische ontwikkelingen op het internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. In het wetsvoorstel worden bestaande strafvorderlijke bevoegdheden verruimd en worden nieuwe strafbaarstellingen opgenomen. Ik zal beginnen met de punten waar eigenlijk niemand het over heeft, maar die wel zeer gewenst zijn en waar mijn fractie ook mee in kan stemmen.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties