Uit het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de betrouwbaarheid van politiecijfers ter verantwoording van de aanpak van zogenaamde high Impact Crimes (HIC) blijkt dat zowel de aantallen als de percentages van de betreffende misdrijven betrouwbaar zijn. Wel stelt de Inspectie dat de politie vanaf 2016 nadere maatregelen moet nemen om de zuiverheid van de oplossingspercentages te kunnen blijven garanderen. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van politiecijfers was een toezegging aan mijn fractie. Ten eerste gaat het onderzoek alleen over High Impact Crimes. Dat was en is een prioriteit van de vorige en de huidige minister. Dat vertekent dus het beeld. Ten tweede is het rapport gebaseerd op een steekproef. Dat er geen sprake zou zijn van het verondersteld wegschrijven van aangiftes van woninginbraken onder diefstal uit schuurtjes (1 van de voorbeelden die ik heb genoemd) kan niet gebaseerd worden op een steekproef. Dus mijn fractie blijft hier kritisch, mede omdat we regelmatig door de werkvloer zelf op dit probleem ben gewezen.

Lees meer

Doel van het wetsvoorstel waar we vandaag over spreken is het versterken van het juridisch instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (= het plegen van strafbare feiten met behulp van/gericht tegen een geautomatiseerd werk). Dit is noodzakelijk vanwege technologische ontwikkelingen op het internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. In het wetsvoorstel worden bestaande strafvorderlijke bevoegdheden verruimd en worden nieuwe strafbaarstellingen opgenomen. Ik zal beginnen met de punten waar eigenlijk niemand het over heeft, maar die wel zeer gewenst zijn en waar mijn fractie ook mee in kan stemmen.

Lees meer

Voorzitter,

”We staan aan de vooravond van wat ons te wachten staat” en “er is geen enkele reden om gerust te zijn.” En: “Als er geen extra geld komt, gaat de kwaliteit van ons werk achteruit en dat krijgen we in de toekomst keihard terug.”

Citaten van de voorzitter van het college van Procureurs-Generaal naar aanleiding van de presentatie van het jaarrapport van het Openbaar Ministerie (mei 2016). Hij liet er geen misverstand over bestaan dat de bodem van de kas van het Openbaar Ministerie is bereikt. Er zijn de komende jaren miljoenen extra nodig wil het OM haar werk kunnen blijven doen. Maar de alarmerende woorden gingen daar niet eens over. Die citaten verwijzen naar de verandering in de criminaliteit de laatste jaren: de zware georganiseerde criminaliteit, corruptie en de oprukkende cybercriminaliteit. Om die criminaliteit aan te kunnen, moet er per jaar minimaal € 40 miljoen bij.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties