Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wil ik beginnen met twee punten die niet op de agenda van dit algemeen overleg staan. Ten eerste de brandbrief die de Kamer heeft ontvangen van advocaat Diekstra namens een aantal nabestaande. Wat mijn fractie betreft moeten nabestaanden bij twijfel over de doodsoorzaak van een geliefde een exemplaar van het dossier kunnen krijgen zodat ze het voor een second opinion kunnen aanbieden aan externe deskundigen. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie, alsook de VVD en de SP, de minister gevraagd in overleg te gaan met het Openbaar Ministerie (OM) en met oplossingen te komen. Mijn vraag aan de minister is dan ook of dit overleg al heeft plaatsgevonden. Zo ja, zijn er al concrete oplossingen? Graag een reactie.

Lees meer

Voor dit algemeen overleg staan meerdere punten op de agenda en omwille van de tijd zal ik er slechts een aantal aanstippen. Te beginnen met de detectieapparatuur C2000 – Target Blu Eye. De Target Blu Eye, is bedoeld om weggebruikers te waarschuwen dat er een auto van een hulpdienst nadert. Het gaat niet alleen om voertuigen met zwaailicht en sirene, maar ook om auto's die geen sirene en zwaailicht ingeschakeld hebben. Het doel is verhogen van de verkeersveiligheid. Hier is de PVV het natuurlijk mee eens, maar helaas gebruiken inbrekers en overvallers het systeem als digitale uitkijkpost, waarmee ze precies kunnen uitrekenen hoelang het nog duurt tot de politie arriveert.

Lees meer

De staatssecretaris heeft onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van de gemaxi-meerde vorm van de tbs met dwangverpleging. In dat kader heeft de staatssecretaris daar onderzoek naar gedaan en een brief aan de Kamer geschreven die nu op de agenda staat. De PVV is geen voorstander van de gemaximeerde tbs en ook niet van de tbs in de huidige vorm. In dat kader heb ik al eerder een aantal punten gemotiveerd aangevoerd die ik niet weer zal herhalen. Wel heb ik een vraag aan de staatssecretaris. Hij geeft namelijk aan dat deze maatregel van meerwaarde is voor ‘patiënten’ omdat hiermee in termen van recidivevermindering resultaten kunnen worden bereikt. Ik lees ‘kunnen’. Wat is het recidivepercentage van deze groep en kan de staatssecretaris inmiddels dan aantonen dat minder recidive het directe gevolg is van de behandeling? Daarnaast wil ik toch opmerken dat de Wet langdurig toezicht, waarnaar de staatssecretaris verwijst, een idee van de PVV tijdens Rutte I is geweest.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English