Voorzitter,

Sinds een aantal jaren wordt door de politie gebruik gemaakt van automatische ken-tekenherkenning (automatic numberplate recognition: ANPR). Dit is een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen in het verkeer worden vastgelegd en langs geautomatiseerde weg worden vergeleken met kentekens van voertuigen die op naam staan van personen die bekend zijn bij de politie. Wanneer de camera een kenteken vastlegt dat is opgenomen in het referentiebestand (met daarin veroordeelden die hun straf nog moeten ondergaan of personen die om een andere reden door justitie worden gezocht) is er een ‘hit’ en wordt het voertuig stilgehouden. Deze activiteiten vallen allemaal onder de werking van artikel 3 Politiewet.

Lees meer

Als eerste de reactie van de minister op het bericht dat talent de politie verlaat. De zogenaamde braindrain valt volgens de minister niet op te maken uit de huidige uit-stroom gegevens en er wordt juist ingezet op het aantrekken van talent op de gebieden financieel-economisch, cyber en forensische opsporing. Dit vindt mijn fractie te makkelijk. Hebben leidinggevenden en medewerkers dan geen ontslag genomen? Is er dan niet al een onderzoek geweest in opdracht van de korpsleiding naar hoe de braindrain te stuiten? Zuigt de ACP uit haar duim dat zij menen te zien dat een flink aantal zeer deskundige mensen de politie verlaat? Blijkbaar wordt wel ingezet op het aantrekken maar niet op het behouden van talent, dat blijkt uit het boek van Michiel Princen (De gekooide recherche). Graag een reactie van de minister op deze vragen. Daarbij wil de PVV de resultaten van het in opdracht van de korpsleiding uitgevoerde onderzoek. Is de minister hiertoe bereid?

Lees meer

Voorzitter,

In dit wetsvoorstel wordt de wetgeving rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen herzien. Doelstellingen zijn het sneller starten van de tenuitvoerlegging, het bevorderen van het daadwerkelijk tenuitvoerleggen en het goed informeren van alle relevante partners. De PVV is natuurlijk helemaal voor het sneller straffen en het überhaupt uitvoeren van straffen. Het is bizar dat het nu een half jaar tot een jaar kan duren voor dat er een start wordt gemaakt met de tenuitvoerlegging. Nog erger is dat er in Nederland nog steeds duizenden tot gevangenisstraf veroordeelden vrij rondlopen die achter de tralies horen. Naar het overgrote deel wordt ook nog eens niet actief gezocht. Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken, moet daar dus een einde aan maken. De PVV is er alleen (nog) niet van overtuigd dat de voorgestelde wijzigingen hier verandering in gaan brengen.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English