Voorzitter,

Normaliter bedank je de minister voor de beantwoording van de vragen. Dat ga ik niet doen. De minister begon met een lange inleiding waar het onderwerp pesten eerder aan de orde kwam dan de herhaalde noodkreet van de vier politiebonden van vanochtend. Vervolgens draaide de minister de zaken om door te zeggen dat hij had gesproken met de korpschef, de bonden en de burgemeesters. Daarmee suggererend dat zij het met zijn beleid eens zijn en miskennend dat zij voor een voldongen feit staan: de beperkte politiecapaciteit. Vervolgens kwam het verweer “ik ga er niet over.” Maar dan weer wel een apart team eisen naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersum. Dieptepunt was het verschuilen achter de begrotingsregels. Voor het eerst hoorden we als Kamer op de vraag naar structureel geld als antwoord dat dit begrotingstechnisch alleen maar in het voorjaar kan.

Lees meer

Voorzitter,

Ik dank elke politieagent vanuit de grond van mijn hart voor al het werk dat zij voor anderen doen, voor al die keren dat ze hun vrije dagen inleverden om voor onze veiligheid te zorgen. Voor al die keren dat zij, ondanks beledigingen, geweld en alle ellende iedere dag het uniform aantrekken en aan het werk gaan.

Zij verdienen beter. Meer collega’s en minder taken. Daar gaat deze begroting niet bij helpen. Het is een flutbegroting, een begroting van niks, een kopie van de vorige. Weer de holle woorden dat er “extra geld is voor meer blauw op straat” terwijl er geld is weggehaald. Via een slinkse omweg: via het niet uitkeren van de prijsbijstelling is er voor de komende 5 jaar € 145 miljoen minder te besteden. Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor de basisteams. Maar daar horen we de minister niet over.

Lees meer

In diverse debatten heb ik het gezegd en ik herhaal het vandaag weer: de PVV is tegen regulering van cannabis. Als eerste verwijs ik naar het nog steeds relevante rapport van de Commissie Van der Donk met de titel “Geen deuren, maar daden.”

Hierin wordt namelijk de conclusie getrokken dat in de wereld van de cannabishandel de coffeeshops maar een bescheiden onderdeel zijn geworden. De teelt en de daaraan verbonden criminaliteit zijn vrijwel autonoom: de productie wordt voor een groot deel afgezet buiten het productiegebied en verhandeld buiten de coffeeshop om naar binnen- of buitenland. Volgens genoemde Commissie heeft het coffeeshopbeleid hierdoor nu nog slechts een heel bescheiden effect op de aanpak van de productie van cannabis en de daaraan verbonden georganiseerde criminaliteit. (p. 40 en 41 van het rapport). Hier is helemaal niets aan veranderd.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties