feed-image RSS

Op 19 juli 1990 bezocht Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie, Michail Gorbatsjov in Moskou. Delors maakte deel uit van de vooral sinds de perestrojka op gang gekomen luchtbrug tussen West-Europa en de hoofdstad van de USSR, welke bestond uit vele bezoeken van West-Europese socialistenleiders aan de secretaris-generaal. Onderwerp van de vele gesprekken die in Moskou werden gevoerd: integratie cq. convergentie. De USSR en de landen van het Warschaupact zouden iets democratischer worden, West-Europa socialistischer. De daadwerkelijke bedoeling van Gorbatsjovs 'perestrojka' was de bouw van een Gemeenschappelijk Europees Huis, en de invulling van die term laat zich raden. Dankzij het werk van Vladimir Bukovsky zijn we op de hoogte van de genoemde gesprekken.

Lees meer

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Lees meer

Volgens het Britse ministerie van defensie kan dat inderdaad het geval zijn. "Wij willen weten of windmolens ook in ons land de radarwaarnemingen zodanig kunnen beïnvloeden dat vijandelijke vliegtuigen ongezien ons land kunnen binnendringen of valse radarmeldingen kunnen veroorzaken," aldus PVV-Tweedekamerleden De Roon en De Graaf.

Lees meer

Machiel-de-Graaf-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties