feed-image RSS

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en De Roon (beiden PVV) aan de ministers van SZW/integratie en Buitenlandse Zaken:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag'?(*)

Lees meer

Voorzitter,

De eerste twisten over islamitisch vrouwentextiel in Nederland dateren alweer van het jaar 1985. In dat jaar gaf toenmalig minister Deetman van het CDA de plaatselijke wethouder een tik op de vingers, omdat het de wethouder had behaagd Marokkaanse ouders een gunst te weigeren. De gunst, die onder leiding van een beroepsmoslim werd gevraagd, betrof sekse-apartheid, verzuim van lessen en het dragen van islamitisch textiel op school. Het PvdA-Kamerlid Van Ooyen, die bekend stond als ‘De Rode Pater’, ging in gesprek met deze zaakbehartiger, die ter plekke werd gesteund door 50 andere beroepsmoslims uit heel Nederland die op dat moment in Nederland hard werkten aan de vestiging van een islamitische infrastructuur. Was hier sprake van een gelijk speelveld, zo vraag ik de minister.

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'België zet haatprediker uit naar Nederland'(*)?

Lees meer

Machiel-de-Graaf-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties