feed-image RSS

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van Ontwikkelingshulp over de honderdduizenden banen die ze heeft gecreëerd of nog gaat creëren.

1.)
Bent u bekend met het bericht van de ‘Nederlandse Missie’ dat minister Ploumen 170.000 banen in Afrika gaat creëren in 2017 (*) en bent u bekend met het bericht dat uw ministerie 190.000 banen gecreëerd en behouden zou hebben? (**)

2.)
Waar en op welke manier zijn deze banen precies gecreëerd en behouden? Kunt u een verifieerbaar overzicht naar de Tweede Kamer sturen zodat deze claims onderzocht kunnen worden?

Lees meer

Vragen van de Leden Bosma en Graus (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Clinton Foundation

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’?(*)

2.)
In welke landen zijn projecten uitgevoerd met de ruim vier miljoen die aan de Clinton Foundation is overmaakt? Kunt u een lijst verstrekken met de projecten die met dit geld zijn bekostigd?

Lees meer

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van cultuur over Staatsubsidie.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Arjo Klingens van rockband 'De Staat' geeft € 1 miljoen subsidie aan zichzelf”?(*)

Lees meer

martin-bosma

donaties

doneer

Nederland
English