feed-image RSS

Vragen van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van Binnenlandse Zaken Ollongren over een nep-bijeenkomst die draagvlak moest suggereren, 19 maart 2021.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Amsterdam manipuleerde bij participatie-bijeenkomst over draagvlak komst theater’, Telegraaf, 19 maart 2021?

Lees meer

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne:

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO pakt uit: lange film over ‘premierskandidaat’ Sigrid Kaag’? [*]

Lees meer

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een gemeentelijk onderscheiding voor Jack Bogers:

1.)
Bent u bekend met het bericht “Jack Bogers krijgt verguld Wagenings erezilver”(*)?

Lees meer

martin-bosma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties